Skärpta regler på spelmarknaden

Per Holknekt är en serieentreprenör med ett track reckord på över 30 bolag, varav det mest kända börsnoterade Odd Molly. I samband med en tung men nödvändig konversation med vännen Peter Svärd, som dessutom driver Twitterkontot ”Bakom Spelbolagen”, samlade Per modet att gå ut till allmänheten för att belysa spelbolagens aggressiva metoder. Sedan dess har kampanjen resulterat i omfattande flöden av berättelser från människor med både personliga och professionella  erfarenheter av spelbolagens aggressiva, exploativa och destruktiva affärsmetoder.
 
Kampanjen har uppmärksammats hos ExpressenResuméDagens IndustriAftonbladetTV4 m.fl. Sedan filmen ovan spelades in har flertalet storbanker valt att begränsa eller avsluta sina samarbeten med spelaktörer på marknaden (Läs mer Här och Här). Vi ser det här som ett föredömligt ansvarstagande från några av samhällets viktigaste institutioner, och kommer verka för att fler krafter i samhället använder sitt inflytande för att begränsa spelbolagens inflytande. Idag är det viktigare än någonsin att våra resurser hamnar hos aktörer som besitter hållbara värderingar.
 
Change Equity har fått äran att driva Per Holknekt och Peter Svärds kampanj för skärpta regler på spelmarknaden. Om du undrar mer om vilka vi är kan du läsa mer här. Förutom att vår Ordförande är ombud för Per Holknekts case mot Unibet, har vi annonserat olika sätt att engagera sig i den större kampen för skärpta regler på spelmarknaden. 

Några talande siffror om Sveriges spelmarknad

1

Människor som spelade om pengar 2018

1

Personer som har någon grad av spelproblem.           

1

Omsättning på svenska marknaden 2019

1

Spelbolagens aggregerade marknadsföringsbudget 2019.

Nästan 60% av Sveriges befolkning spelade om pengar 2018 och 11 % spelade varje vecka. Omkring 340 000 personer i Sverige hade någon grad av spelproblem, vilket utgjorde ca 4 % av Sveriges befolkning mellan 16–87 år (Folkhälsomyndigheten, 2021). Vårt mål är att ge upprättelse till de individer som exploaterats såväl som de anhöriga som fått lida, medan spelbolagen sett en allt snabbare ökning i omsättning. Det borde stå klart för alla investerare, marknadsförare, säljare och tillsynsmyndigheter att spelbolagen inte har samhällets bästa i åtanke. Tvärtom skapar de elände i vårt samhälle, hos både spelberoende och dess anhöriga, med långtgående konsekvenser i både privat och finansiellt plan.

Aggressiva affärsmetoder

Ibland väljer spelbolagen att ta en mer aktiv roll i att främja återfall av spelmissbruk. Det kan inte ha undgått någon att marknadsföringen blivit allt mer aggressiv i tunnelbanor, busshållsplatser, streamingreklam eller tv-kanaler sedan den nya spellagen trädde i kraft år 2019. Men redan innan den nya spellagen trädde i kraft använde sig spelbolagen sig av tämligen aggressiva marknadsföringsmetoder, i synnerhet riktade mot en skara av VIP-kunder.

Dessa omfattar bl.a:

  • Direkta telefonsamtal i tider av minskat spelande
  • Bonusinsättningar i tider av minskat spelande
  • Dyra presenter och ekonomiskt stöd
  • Procentuell återbetalning av förluster (cash back)
  • VIP manager som byggt upp en vänskapsrelation i tid där kunden isolerat sig p.g.a. spel
Dessa metoder har möjliggjort en beaktningsvärd omsättningsökning genom åren som långt överstiger löneutvecklingen eller ens inflationen adderat. Vi vill samla samhällets krafter i syfte att stoppa denna utveckling, samt skapa och upprätthålla konsekvenser för aktörer som väljer att exploatera svagheter hos våra svenska medborgare.

Från www.folkhalsomyndigheten.se/spelprevention/statistik/omsattning/

Spelberoende och psykisk hälsa

Sambandet mellan spelberoende och psykisk ohälsa är tydligt. Studier visar att det går åt båda hållen – det vill säga att spelande både kan leda till psykisk ohälsa, men att ett spelmissbruk också kan föregås av psykisk ohälsa. Vidare är det sedan länge klarlagt att ekonomisk utsatthet är en bidragande riskfaktor. (Folkhälsomyndigheten, 2021)

Spelbolagen gör alltså sina vinster på redan utsatta personer, som istället skulle behöva vård och hjälp. Resultatet blir i värsta fall självmord, med förödande konsekvenser för de anhöriga. Kostnaderna för samhället har uppskattats till flera miljarder, samtidigt som spelbolagen gör lika stora vinster för egen räkning.