Hjälp oss öka transparensen kring Riksdagens arbete

Funktion: Ingenjör Programmerare
Stad: Hela Sverige
Globala mål: Industry innovation and infrastructure Peace and justice - Strong institutions Sustainable cities and communities
Organisation: Change Equity
Uppdragsform: Ideellt

Vi söker dig med programmeringskompetens som vill vara med och bygga morgondagens samhälle.

Riksdagen är Sveriges högsta beslutsfattande organ och representerar Sveriges 10,2 miljoner invånare i form av 349 representanter. Vilka är då dessa representanter, och vilka beslut fattar de? Vi vill vara med och öka folkets insyn i nationella angelägenheter och hur våra folkvalda representanter förvaltar vårt konstitutionella inflytande. Vi tror att en bra lösning är att sammanställa och strukturera Riksdagens data på ett sätt som möjliggör en god översikt av politikernas kollektiva såväl som individuella arbete. Datan utgör offentliga handlingar och är tillgängliga via Riksdagens officiella API, och i dagsläget är ca 70 % av funktionerna på plats tack vare två ambitiösa ingenjörer vid namn Gustav Aaro och Oscar Andell.

Vi söker nu en Projektledare för uppdraget att vidareutveckla deras mästerverk till nytta för samhället. Vi söker dig som har goda kunskaper i webbutveckling & programmering. Vi ser helst att du är van att självständigt utveckla digitala infrastrukturer och driva utvecklingsprojekt – i privat, ideell eller kommersiell regi. Som projektledare kommer du vara ytterst ansvarig för projektets genomförande. Detta innebär mer specifikt rekryteringsansvar, målsättning, planering och kontinuerlig rapportering till Change Equity’s Ordförande och projektets Advisory Board.

Uppdraget är ideellt på deltid, och är tänkt att sträcka sig över en period om ca 1 år. Du har stor frihet att lägga upp arbetet efter dina förutsättningar men förväntas vara drivande i att ta projektet i hamn, stödja projektdeltagare samt förbereda månadsvisa rapporter.

Känner du igen dig? Vi vill komma i kontakt med dig!

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx