Vad är Change Equity?

Change Equity är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening med syftet att främja engagemang i projekt med anknytning till något utav FN:s Globala Mål för Hållbar Utveckling och skapa tvärvetenskapliga möten. Vi betraktar vår roll som en katalysator till den kompetens och vision som flödar bland yrkesverksamma experter, och vill så långt det är möjligt låta medlemmarna ta en aktiv roll i att bilda utbudet av engagemang.

Vi är övertygade att tvärvetenskaplig samverkan och innovativt tänkande är en absolut nödvändighet för att adressera dagens brister och morgondagens utmaningar i samhället. Vi vill därför vara med och se till att samhällets engagemang ska når ut där det behövs genom att förmedla tvärdisciplinära möten och samverkansoperationer med syftet att stärka idealsamhället och samtidigt berika deltagarnas kompetens.

Vad innebär ett medlemskap?

Ett medlemskap hos Change Equity är 100% kostnadsfritt, och ambitionen är att majoriteten av aktiviteterna så långt det är möjligt ska vara kostnadsfria.  Du väljer helt och hållet vad du vill göra utav ditt medlemskap hos Change Equity inom ramen för proaktiva samhällsengagemang. Det är fritt att endast ta del av våra resultat, vårt material eller att bli en aktiv medlem och engagera dig i något utav projekten som förmedlas i projektbanken. Har du en egen idé? Hör av dig! Vi vill inget annat än att harmonisera medlemmarnas engagemang med de faktiska behoven i samhället.

Vad innebär det att engagera sig i Change Equity?

Ett av våra primära syften är att förmedla möten mellan olika samhälls- & yrkesgrupper i syfte att försöka engagera medlemmar att samverka mot resultat med en anknytning till något utav FN:s Globala Mål för Hållbar Utveckling. Målen, såväl som det globala hållbarhetsarbetet, står högt upp i agendan i så gott som alla industriella länder, och börjar även att klättra i agendan i många underutvecklade länder. Genom att engagera sig bidrar du till mänsklighetens urgamla ambition att skapa ett hållbart och effektivt samhällssystem, samtidigt som du får utveckla din kompetens genom att applicera dina kunskaper i nya kontexter och bredda ut ditt nätverk.  

Vi riktar oss primärt till ideella projekt, men godtar även vinstdrivande projekt om det finns en tydlig anknytning till någon utav FN:a globala mål. Efter en fullgjord insats ingår du i vårt Alumninätverk. Vårt mål är att skapa ett tvärvetenskapligt & handlingskraftigt nätverk av kompetenta människor som vill delta i arbetet att forma morgondagens samhälle. 

Vi vill därför uppmana alla att antingen: 

Ansöka till befintliga projekt,

bygga vidare på befintliga projekt, eller 

lista ett nytt projekt i projektbanken.

Om du vill lista ett nytt projekt uppmanar vi dig att ansöka på www.Change-Equity.com/projects eller höra av dig till: 

chair@change-equity.com

Vad innebär det att ansluta ett befintligt projekt?

De flesta projektledare inser snabbt att man hade kunnat förbättra olika aspekter av verksamheten i all oändlighet vilket resulterar i framtvingade pragmatiska prioriteringar där tidsbrist och kompetensbehov ofta blir ett faktum. Kompetens kostar, och resurser såväl som kunskap är extra viktigt vid proaktiva åtgärder då det ofta innebär en grundlig approach till problemlösningen, med många intressenter att ta tillvara på. 

Genom att bjuda in nya perspektiv till era projekt kan ni förbättra era förutsättningar att få större genomslag med ert projektresultat, samtidigt som ni lär känna likasinnade med liknande värderingar. Samhällsproblem är ett resultat av många dimensioners händelseutvecklingar. Genom att ansluta era insatser med olika infallsvinklar ökar förutsättningarna för en hållbar lösning, och resulterar troligtvis även i en fördjupad insikt i såväl andras som ens egna yrkesområda. 

Vi väljer endast projekt som har en anknytning till något utav FN:s Globala Mål för Hållbar utveckling, och försöker så långt det är möjligt se till att balansera utbudet för att undvika snedvridningar i yrkesrepresentationen. Om du vill lista ett nytt projekt uppmanar vi dig att ansöka om att ansluta ett befintligt projekt längst ned på denna sida:

www.Change-Equity.com/projects

Eller skicka ett mail med projektbeskrivning och därmed relevant information till:

chair@change-equity.com

Vi är fortfarande unga!

Här kommer en sammanfattning av vad som hänt hittills:

Vintern 2019
Idén kommer till liv

Idén bakom Change Equity blev till under vintern 2019, i syfte att fylla ett gap mellan de ideella krafterna och välvilliga medborgare med spetskompetenser.

Mars 2020 Första steget för att realisera visionen.
Change Equity grundas

Föreningen grundades först våren 2020 efter att Allan Caman snart fullgjort sin mandatperiod som ”Director of Governance” i Kårfullmäktige vid Handelshögskolan i Stockholms Studentkår.

Maj 2020 Stöd och inspiration hämtas inför lanseringen i höst.
Värdebaserat ledarskap

Change Equity's grundare blir antagen till ledarskapsutbildningen "Värdebaserat Ledarskap" som arrangeras av Scouternas Folkhögskola på initiativ av Konungens Stiftele Ungt Ledarskap efter att ha ansökt med Change Equity's vision.

Augusti 2020 Biståndet till samhällsförändringen börjar ta fart.
Change Equity x The Bridge

The Bridge är ett initiativ av Bling Start Up. Bakom initiativet finns Deqa Abukar, Adnan Yousuf och Amal Said som på olika sätt stärker entreprenörer i Stockholmstrakten. Med ca 200 kvm i Kista Galleria tillhandahåller de en butiksyta i Kista för utvalda start ups i detaljhandelsbranschen med en hållbarhetstvist och som befinner sig i ett tidigt stadie av resan. Entreprenörerna  får genom initiativet en möjlighet att observera produktens exponering i en aktiv handelsplats. Change Equity har här bidragit till initiativet genom att utforma den juridiska infrastrukturen mellan Bling och entreprenörerna.

Augusti 2020 Projekt #3 krossar förväntningar
Change Equity träffar Per Holknekt & Peter Svärd

Efter diskussioner online bestämmer sig Per Holknekt, Peter Svärd och Allan Caman för att träffas i Clarion Hotel i Norrtull, Stockholm för att gå igenom detaljerna i målet. Efter mötet beslutas att Change Equity ska bistå i deras kampanj mot spelbolagen och att Allan Caman ska företräda Per Holknekt i det uppmärksammade målet mot Unibet.

November 2020 Juristgruppen växer.
4 jurister rekryteras för att bygga vidare på målet mot unibet
justitia, goddess, goddess of justice

 Då målet berör rättsområden som endast endast prövats av Riksåklagaren och dessutom hittills resulterat i tvetydiga resultat finns det inget utrymme att lämna stenar ovända inför vårt försök. Vi rekryterade därför 4 jurister med olika ansvarsområden i caset för att möta spelbolagens resurstillgång.

December 2020 Första steget mot att föra samman ideella krafter i allmänheten.
Plattformen www.change-equity.se föds

 

 

 

 

I syfte att realisera visionen om en förstärkt ideell sektor och en digital samverkansplattform rekryteras Benjamin Ajlic, Digital strateg från Benzell Digital för att utveckla plattformen.

? ?
What’s next? Var med och påverka!
idea, world, pen